Recerca i divulgació

Els museus del Circuit editen periòdicament diverses publicacions vinculades als fons que gestionen: catàlegs d’exposicions, estudis o monografies, treballs sobre els seus fons. Tot aquest fons bibliogràfic es pot trobar a la biblioteca del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, està a la venda en les botigues dels mateixos museus i en algun cas es pot descarregar de les seves webs.

El Circuit a més disposa d’una eina de divulgació pròpia, la revista Datatextil , de periodicitat semestral i que recull articles d’autors de diversos països sobre les múltiples facetes del patrimoni tèxtil. A partir del núm. 28 la revista és pot llegir integrament en anglès i compta amb la versió en l'idioma original dels autors. Es pot descarregar i consultar online registrant-vos prèviament. Aquesta publicació vol omplir el buit existent en les revistes d’art, en les que pràcticament mai es fa referència al tèxtil i la moda. El Circuit treballarà per a continuar i millorar els seus continguts i garantir la seva difusió a totes les entitats, professionals, empreses i particulars que són sensibles a l’interès i la bellesa del disseny, l’art i la història tèxtil.

Open publication - Free publishing - More heritatge

Comparteix