Política d’adquisicions de peces

El patrimoni tèxtil és una part cabdal per comprendre una societat. A Catalunya, el tèxtil sempre ha tingut un paper rellevant, i per tant és necessari preservar-ne els testimonis més significatius.
Adquirir i conservar béns museístics significa, però, un esforç important, i entenem que és necessari, d’una banda, assegurar que no es perden elements o conjunts rellevants, i, de l’altra, evitar duplicitats. Partim, doncs, de la premissa de considerar de manera unitària el patrimoni tèxtil i la documentació que hi fa referència que es conserva actualment en els nostres museus, independentment de la seva propietat i ubicació, de manera que

  • Pel que fa als fons ja existents, facilitem al màxim el seu accés i utilització conjunta
  • Pel què fa a les noves entrades, es canalitzaran d’acord amb l’“especialització” de cada un dels centres.

Especialitats que es prioritzen

El Centre de Documentació i Museu Tèxtil se centrarà en els tèxtils industrials representatius de la producció catalana, des del s. XIX en endavant i comprenent teixits, dissenys originals, postes en carta, mostraris i elements de la llar. Pel que fa a indumentària i complements, adquirirà prioritàriament peces representatives del període del Modernisme o que tinguin un especial significat dins de l’àmbit local.

El Museu de l’Estampació de Premià de Mar té interès en mostrar l’evolució de les tècniques de l’estampació en el decurs de la història, de manera que el seu interès principal se centrarà en objectes relacionats amb aquesta temàtica produïts sobretot a Catalunya, des de l’etapa preindustrial fins els nostres dies, i concretament: atuells i maquinaria industrial que hagin format part d’un ambient de treball, gravats, fotografies i films, llibres, arxius, mostraris i documents específics, objectes del món natural que es considerin primeres matèries en la indústria de l’estampació (p.e. colorants, fibres, etc), dibuixos originals, i teixit estampat, confeccionat i/o en peça.

El Museu d’Arenys de Mar, dins la seva secció Museu Marès de la Punta es centrarà en tots els elements relacionats amb el disseny i realització de la punta, prioritzant els treballs fets a Catalunya i els de la seva àrea d’influència. El Museu Marès de la Punta adquirirà els elements que completin la seva col•lecció per a oferir una panoràmica àmplia de la punta europea des dels seus inicis i sense fer distincions entre el treball artesà i el treball mecànic.

Les ofertes que rebin un o altre centre o les peces susceptibles de ser adquirides que es detectin per part de qualsevol dels tres museus es canalitzaran cap una o altra entitat en funció d’aquestes especialitats, llevat de casos d’urgència i/o de peces de gran importància. En aquesta situació s’actuarà indistintament, dirigint-se els béns, a posteriori, al museu que els pertoqui.

circuit_adquisicions.pdf
Comparteix