Tractament de conservació preventiva de tapissos i catifes del Museu del Disseny de Barcelona

L’equip de restauració del CDMT finalitzarà en els propers dies la intervenció en 10 tapissos i 29 catifes del Museu del Disseny de Barcelona per al seu emmagatzematge.

Aquestes peces, de diverses cronologies, han passat per una neteja superficial tant de l’anvers com del revers amb aspiradors de succió controlada i de fixació -sobretot en els tapissos,- dels relés oberts que debilitaven l’estabilitat física i dels estrips presents. Un cop acabat aquest tractament d’intervenció preventiva les peces s’ emmagatzemaran amb materials adequats per a la seva conservació.

Comparteix