Pràctiques al taller de Restauració

Durant els mesos de juny i juliol el taller de Restauració compta amb la dedicació en pràctiques de tres noies: Bárbara Magalhães, Selma Bargalló i Cèlia Ramírez.

La Bárbara Magalhães ve de Lisboa i s’ha dedicat al món de la confecció i conservació de vestuari de teatre, cinema i espectacle. Ara espera iniciar-se i practicar algunes tècniques de restauració tèxtil.

La Selma Bargalló i la Cèlia Ramírez venen de la Universitat de Barcelona i estudien el grau de Conservació-Restauració de béns culturals (Facultat de Belles Arts). Han optat per passar un parell de mesos amb nosaltres per introduir-se en el món de la restauració tèxtil a partir del treball directe en el taller.

La tècnica de Restauració del CDMT, Elisabet Cerdà, coordina i dirigeix les tasques en les quals ja estan participant i que són, ara per ara, de conservació preventiva, aspiració, col·locació de nombres de registre, realització de suports per a exhibició, etc…

Totes tres tindran la oportunitat de veure in situ i aprendre de les diferents problemàtiques i processos que cal seguir en cada intervenció tèxtil que té entre mans l’equip de restauradores del CDMT, tant amb peces pròpies com pertanyents a altres entitats públiques o de particulars.

Comparteix