Nova etapa del Collage de Records

Un nou conveni entre l’Hospital Universitari Mútua Terrassa, el CDMT i l’artista Irene Pérez farà possible que durant l’any 2015 es posi en marxa una nova etapa del projecte Collage de Records, encetat al 2013 i continuat amb el mateix format durant l’any 2014.

En la nova etapa pretenem assumir un nou repte en aquesta iniciativa de dinamització creativa a través de l’expressió artística, i és el d’involucrar-hi també els familiars o les persones de l’entorn més proper dels participants.

El programa de 2015 contempla el treball amb tres grups de pacients (un al febrer, un al juny i un al novembre) per a cada un dels quals es desenvoluparan quatre sessions; els familiars seran invitats a participar en l’última, en la qual de comú acord amb cada usuari escolliran un títol per al seu brodat i la seva posició dins del collage final.

També està previst enregistrar un vídeo de curta durada sobre el treball d’alguns dels participants, que pugui ser presentat públicament en el CDMT i ser un estímul per continuar investigant noves vies de col•laboració per millorar la vida i l’entorn social de les persones.

Comparteix