Curs de reconeixement i interpretació de teixits - Inscripció del 1 de desembre al 7 de març

El CDMT, en col·laboració amb TEXFOR, Confederación de la Industria Textil, ha programat per a febrer/març 2014 un curs de reconeixement i interpretació de teixits adreçat a persones que treballen amb materials tèxtils sense ser-ne tècnics o que s’inicien en el seu estudi

El curs tindrà una durada de 15 hores lectives i s’impartirà a la seu de TEXFOR.

OBJECTIU:
A partir de mostres reals de teixits clàssics, aquells que tradicionalment són d’ús general i que en molts casos es coneixen amb noms concrets, s’estudien les pròpies estructures dels teixits i els elements que els formen, és a dir, els fils i les fibres, i també els tractaments d’ennobliment.
Adreçat a persones que treballen amb materials tèxtils sense ser-ne tècnics, o que s’inicien en el seu estudi i que necessiten tenir clars els conceptes bàsics per interpretar-los i descriure’n els components i les prestacions.

PROGRAMA:
CURS DE RECONEIXEMENT I INTERPRETACIÓ DE TEIXITS

OBJECTIU:
A partir de mostres reals de teixits
clàssics, aquells que tradicionalment són d’ús general i que en molts casos es coneixen amb noms concrets, s’estudien les pròpies estructures dels teixits i els elements que els formen, és a dir, els fils i les fibres, i també els tractaments d’ennobliment.
Adreçat a persones que treballen amb materials tèxtils sense ser-ne tècnics, o que s’inicien en el seu estudi i que necessiten tenir clars els conceptes bàsics per interpretar-los i descriure’n els components i les prestacions.

PROGRAMA:
El curs comprèn un total de 15 hores lectives i s’estructura en:
- Tipus i propietats de les fibres tèxtils
- Tipus i propietats dels fils
- Tipus i propietats de les estructures tèxtils
- Característiques dels processos d’ennobliment
- Obtenció de teixits decorats.

PROFESSORA:
Montserrat Bargalló Sánchez
CALENDARI:20, 27de març i 3, 10 i 24 d'abril de 2014
HORARI: 16 a 19h.
LLOC: TEXFOR (St. Quirze, 30, Sabadell)
MATRÍCULA: 195 €
TERMINIS D’INSCRIPCIÓ: 1 de desembre al 7 de març , mitjançant correu electrònic a l’adreça: formacio@cdmt.es

Places limitades. La matrícula no serà efectiva fins que s’hagi formalitzat el pagament.

Montserrat Bargalló Sánchez. És Graduat Superior en Disseny Tèxtil per l'Escola Superior
de Disseny, adscrita a la Universitat Ramon Llull, i Postgrau en Món Precolombí per la Universitat Autònoma de Barcelona. Col·labora amb el CDMT en tasques de valoració del patrimoni, i també amb la Fundació Arqueològica Clos i els museus de Sabadell, Sant Cugat, i altres.

Comparteix